Video
Lätt
Svår
Med två lister som gjutform bygger du upp ett nytt hörn på fönsterbågen och sedan slipas och målas bågen.

Med två lister som gjutform bygger du upp ett nytt hörn på fönsterbågen och sedan slipas och målas bågen.

Trä kan angripas av röta utan att du upptäcker det, men plötsligt så ger träet med sig när du trycker på det. Så var det med denna fönsterbåge. Under den hela färgen har träet varit fuktigt och rötskadats, så nu kan det pillas bort med fingrarna.

GÖR SÅ HÄR:

1. Ta bort allt rötskadat trä så att trämassan får bra fäste på fast trä

Det gör inget om det blir ojämnt där massan ska läggas på. Låt skruvar och beslag sitta kvar. Rötskadat trä ”smittar” inte och är resten av träet torrt förvärras inte skadan.

2. Skapa en "gjutform" som håller lagningsmassan på plats medan den härdar

Gnid två trälister med stearin så att massan inte fäster på dem och skruva sedan fast dem längs bågens kanter.

3. Skruva fast flera korta skruvar i det torra och oskadade träet så att massan får flera fästpunkter

Skruvarna ska dras ner minst 3 mm under bågens kanter. Kläm in ett par långa skruvar som armering i hörnet.

4. Spackla igen skadan med massan

när du har maskerat glasningslisterna med tejp och när du har blandat massan enligt anvisningarna på förpackningen. Pressa fast massan och spackla i två omgångar.

5. Den härdade massan slipas

Härdningen tar endast en kvart och därefter slipas massan slät och plant med kanterna på bågen. Grovslipa med korn 60 och finslipa med korn 150. Avsluta arbetet med att måla bågen.