Det är överhuvud taget inte svårt att kitta om ett fönster, men i dag är det sällan man gör det eftersom moderna fönster ofta har isolerglaspaket. Men har du fönster från den tiden man snickrade bågar av kärnvirke och monterade glas med kitt, är det bra att kunna tekniken.

Ofta är det endast kittet längs den nedre delen av bågen som måste bytas. Det är här vattnet samlas när det rinner ner längs rutan, och har du slarvat med underhållet kan fukten ha fått kittet att lossna. De enda specialverktyg du behöver är en kittkniv och en skrapa. Resten är bara handlag och teknik.