Innan man kan börja måla ska fönstret tvättas av. Här används en gammal pensel och en svamp. För ett kittat fönster som detta använder man en skrapa för att få bort trasigt kitt och gammal färg.

Även om det ser drastiskt ut ska allt gammalt kitt tas bort, annars tränger det in vatten i träet bakom glaset. Med tiden kan fukten förstöra träet och därmed också hela fönstret. Kitt och färgrester borstas av med en liten borsta och en fönsterskrapa används för att få bort gammal färg från glaset.

Nu är förberedelsearbetet klart och fönstret slipas med sandpapper korn 120 innan fönstret borstas av igen. Bart trä mättas med grundolja.Färgen vi använder här är en oljebaserad träfärg avsedd för utomhusbruk.

Till grundmålningen häller målaren upp en klick av färgen i en syltburk och förtunnar den med terpentin. Hela fönstret målas en gång med grundfärgen innan det kittas.

Om kittet är för klistrigt kan det doppas i gipsfiller som arbetas in ordentligt i kittet. På alla ställen där kittet har skrapats bort från fönstret lägger man i nytt kitt, som pressas in mot träet och fönsterglaset med en styv spackelspade.

Andra gången målar man med oförtunnad färg, och som tumregel kan man dra ut färgen 2-3 millimeter på glaset. Då är man helt säker på att det inte kan tränga in vatten bakom kittet. När spröjsen är färdiga målas karmen.

Fönstret ska målas tre gånger, men före den sista målningen använder målaren fönsterskrapan för att få en rak övergång mellan glas och färg.

När det är klart målas sista lagret. Man målar alltid spröjsen först och sedan karmen. För den sista finishen rättas kanterna till med fönsterskrapan och därefter ska fönstret torka i 3-5 timmar innan det sätts på plats.