Video
Lätt
Svår

Den är mycket liten, men den kan orsaka allvarliga problem – den lilla bit av en tegelsten som sitter precis ovanför den utvändiga fönsterbänken av skiffer. Den sitter där för att väggen liksom ska nå ner till skifferbänken och för att skydda den nedre delen av fönsterkarmen mot regn och snö. Om den lilla biten lossar och ramlar ut kan resultatet bli rötangrepp i karmen.

FÄST TEGELSTENEN:

1. Pensla på ett mycket tunt bruk

där stenen ska sättas fast. Var noga med att komma in längst in så att bruket verkligen fördelas överallt.

2. Klipp till en bit takpapp

och lägg den på skifferbänken, så att den kommer att skilja tegelstenen från bänken. Tryck fast pappbiten i bruket.

3. Tegelstenen ska vara rejält våt så doppa den i en spann vatten

Fukten hindrar stenen från att suga ut fukt ur bruket, för då härdar bruket för snabbt och lossnar. Biten sågas loss från en tegelsten.

4. Tryck fast tegelstensbiten i bruket

när du har lagt på mer bruk bakom och under stenens placering. VIKTIGT! Pappbiten ska läggas på plats innan du lägger på bruk och tegelsten.

5. Lägg på ytterligare bruk

Använd fogslev och se till att fogen passar i storlek till resten av fogarna. Detta är extra viktigt om man kan se fogarna.

6. Forma bruket så att det hamnar plant med resten av fasaden

Låt bruket sätta sig några minuter, för att bli tillräckligt fast, innan du putsar.

7. Putsa din reparation med putsbräda –

gärna en som är skum- eller plastklädd. För putsbrädan i cirklar över lagningen tills ytan blir slät och fin. Låt nu bruket härda några dygn innan du målar.