Liten reparation - stor effekt

Du tror kanske att det inte gör så mycket att en bit av en tegelsten har lossnat vid den utvändiga fönsterbänken. Men det gör det. Det kan resultera i röta i fönsterkarmen!

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 timme
Pris
200 kronor

Intro

Den är mycket liten, men den kan orsaka allvarliga problem - den lilla bit av en tegelsten som sitter precis ovanför den utvändiga fönsterbänken av skiffer. Den sitter där för att väggen liksom ska nå ner till skifferbänken och för att skydda den nedre delen av fönsterkarmen mot regn och snö. Om den lilla biten lossar och ramlar ut kan resultatet bli rötangrepp i karmen.

Den lilla biten lossnar lätt eftersom den är så liten och satt på plats när resten av väggen är klar och skifferbänken har monterats. Och skulle skifferbänken röra sig av kyla eller värme, kan det påverka stenen och fogen runt den. För spricker fogen lossnar stenen.

Detta problem löser vi här genom att sätta i en ny sten och genom att lägga takpapp mellan stenen och skifferbänken. Då hänger stenen och bänken inte längre ihop med en bruksfog.

Material

• Färdigblandat kalkbruk
• En liten bit takpapp

Specialverktyg

• Putsbräda
• Fogslev
• Murslev/skärslev

Tidsförbrukning

Arbetet tar cirka en timme, härdningen tar ett par dagar.

Pris

Har du bruk hemma kostar reparationen inget.

Svårighetsgrad

Det är ett ganska lätt arbete och är du noggrann blir det dessutom snyggt.

Instruktion

01
Fäst tegelstenen 7 Steg

Till en så här liten reparation använder vi förstås färdigblandat bruk. Det bästa är att använda samma slags bruk som tidigare har använts till fogning av tegelfasaden. Det kan vara svårt att veta vilken brukstyp som har använts, men en tumregel är att gamla villor har fogats med kalkbruk utan cement. Är villan från 1950 eller senare finns det antagligen lite cement i bruket.

Om du fogar med ett cementbruk på rent kalkbruk kommer den starka cementen att lossna och ramla bort.

Borsta rent så noga som möjligt och fukta både fogar och tegel ordentligt så att inte väggen suger ut fukten ut det lagningsbruk du fäster stenen med.

1

Pensla på ett mycket tunt bruk där stenen ska sättas fast. Var noga med att komma in längst in så att bruket verkligen fördelas överallt.

2

Klipp till en bit takpapp och lägg den på skifferbänken, så att den kommer att skilja tegelstenen från bänken. Tryck fast pappbiten i bruket.

3

Tegelstenen ska vara rejält våt så doppa den i en spann vatten. Fukten hindrar stenen från att suga ut fukt ur bruket, för då härdar bruket för snabbt och lossnar. Biten sågas loss från en tegelsten.

4

Tryck fast tegelstensbiten i bruket när du har lagt på mer bruk bakom och under stenens placering.

VIKTIGT! Pappbiten ska läggas på plats innan du lägger på bruk och tegelsten.

5

Lägg på ytterligare bruk. Använd fogslev och se till att fogen passar i storlek till resten av fogarna. Detta är extra viktigt om man kan se fogarna.

6

Forma bruket så att det hamnar plant med resten av fasaden. Låt bruket sätta sig några minuter, för att bli tillräckligt fast, innan du putsar.

7

Putsa din reparation med puts-bräda - gärna en som är skum- eller plastklädd. För putsbrädan i cirklar över lagningen tills ytan blir slät och fin. Låt nu bruket härda några dygn innan du målar.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Fönster