Frisk luft måste in i bostaden för att du ska kunna ventilera ut gammal luft via fläktar och ventiler.

Frisk luft måste in i bostaden för att du ska kunna ventilera ut gammal luft via fläktar och ventiler.

Problem

Det är ofta fuktigt i vår bostad. Hur sätter jag in ventiler i fönstren?

Lösning

Hög luftfuktighet kan ha två orsaker: för låg temperatur eller för dålig ventilation (eller en kombination av båda). Det är dessutom inte hälsosamt med hög luftfuktighet eftersom det kan resultera i astmatiska besvär. I dag sätter man ofta in ventilationsfönster eller -spalter vid montering av nya fönster.

Gamla fönster kan förses med spaltventiler och det kan du göra själv. Det medföljer ofta en mall som underlättar monteringen.

Så här gör du:
1. Markera för ventilen Sätt märkena mitt på den övre delen av bågen.
2. Lägg borrmallen på plats. Se till att den inte kommer för nära glaset.
3. Borra med 10 mm träborr. Lägg en regel under bågen så får du rena borrhål.
4. Spaltventilens delar skruvas fast. En på utsidan, en på insidan.

Du hittar hela vägledningen här