I moderna fönster hålls glaset på plats av glaslister. De sitter på utsidan och är mycket utsatta för väder och vind. Resultatet är förstås att de ofta måste bytas långt innan båge eller karm visar tecken på ålderdom. Det är framför allt listen längst ner som har det hårt. Och har denna list väl angripits så mycket att den släpper förbi fukt, kommer vattnet att fortsätta ner i den undre delen av bågen. I ett isolerglasfönster kommer det inträngande vattnet att samlas runt den nedre kanten. På vintern fryser vattnet och pressar på glaspaketet. På sommaren värmer fukten laspaketet. Resultatet kan bli att isolerglaspaketet skadas. Dåliga glaslister medför alltså skador på både båge och glaspaket och det gäller därför att byta dem snabbt. Glaslisten skall sluta tätt mot fönstret och leda bort regnvatten från glas och båge. Glaslister har traditionellt varit av trä, men redan för 30 år sedan började man serietillverka fönster där den nedre glaslisten var av aluminium. En sådan list håller förstås längre än en av trä. På senare tid har det också dykt upp glaslister av plast. Glaslister fi nns i många utföranden för olika fönster. Beställ dina glaslister av en glasmästare så får du dessutom goda råd på köpet.