Fräscha upp dina fönster

Att renovera fönster kan vara både besvärligt och svårt. Framför allt om du väntar för länge. Sätt igång i god tid, för då är skadorna mindre och arbetet lättare. Även om du börjar sent, kan fönstren räddas.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 timmar
Pris
500 kronor

Intro

Börja med att undersöka om fönstren har skadats så mycket att det är för sent att rädda dem. Har de inte regelbundet fått fullt underhåll, kan de vara så dåliga att delar av båge eller karm måste bytas. För det mesta är träet i gamla fönster av så fin kvalitet att det tål lite av varje. Och därför kan det nästan alltid löna sig att göra ett försök. Stick med en kniv eller skruvmejsel i träet. Det ska göra motstånd. Spetsen får inte tränga ner mer än någon millimeter. Går den längre in ska träet bytas, för då
har det angripits av röta. Plocka av eventuella beslag, skrapa bort rost, grundmåla dem och färdigmåla dem. Montera dem till sist.

LÄS OCKSÅ: Fönsterluckor du kan bygga själv

Material

• Grundolja
• Grundfärg
• Rostskyddsfärg
• Fönsterfärg
• Spackel eller linoljekitt till hål

Specialverktyg
• Excenterslip
• Vinkelslip
• Ev. elhyvel

Tidsförbrukning

Det beror på fönstrets skick och storlek. Färgen ska torka efter varje strykning.

Pris

Färgen går på cirka 500 kr (en liten burk av varje). Du ska ev. också köpa rostskyddsfärg.

Svårighetsgrad

Det är en lätt uppgift som alla kan klara av.

Instruktion

01
Kolla fönstren 2 Steg

1

Ta bort eventuella beslag. Då blir det lättare att undersöka träet. Behandla trä och beslag för sig. VIKTIGT! Skrapa bort färg från spåren i skruvarna innan du lossar dem. Annars är det risk att skruvarna skadas.

2

Undersök träet. Det är säkert dåligt där de nedre beslagen har suttit och längs kittkanten. Stick med kniv eller skruvmejsel i träet. Om det är hårt så är träet starkt och kan användas.

02
Tvätta och slipa 5 Steg

1

Tvätta allt trä med målartvätt. Då får du bort fett och smuts som annars arbetas in i träet när du skrapar och slipar.

2

Skrapa bort all lös färg. Den färg som inte genast lossnar vid skrapning kan du låta sitta kvar. TIPS: Fixera fönstret på ett arbetsbord med tvingar så att du kan ta i med skrapan.

Det går fort med elhyvel, men det finns risk att du tar bort för mycket trä!

3

Slipa bågen noga överallt så att ytorna blir jämna och fina. Alla ställen där färg möter rent trä ska jämnas ut. Börja med ett lite grövre papper och avsluta med ett finare, t.ex. korn 150.

4

Allt rent trä ska grundas. Välj en bra grundolja som verkligen tränger in i träet och som håller röt- och mögelangrepp borta. Det är extra viktigt att olja in ändträ och längs botten på bågen.

Ev. hål och sprickor spacklas igen.

5

Dags att måla. Genom att haka fast fönsterbågen på en lodrätt monterad regel kan vi måla både fram- och baksida. Grunda träet med färg, låt färgen torka och färdigmåla två gånger.

03
Dags för beslagen 2 Steg

1

Borsta alla beslag rena ner till naken metall. Det går mycket snabbt om du monterar en stålborste på vinkelslipen. Fäst beslagen tillfälligt på en regel, så tar det bara några minuter att få dem som nya. Och det är billigare än att köpa nya.

2

Måla de rena beslagen med rostskyddsfärg och låt färgen torka. Därefter målar du beslagen med samma färg som du använder till träet. Montera beslagen och måla sedan både båge och beslag en gång till.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Fönster