Lätt
Svår

Det lönar sig att ersätta murkna och skadade glasningslister av trä. Deras uppgift är att hålla fast glaspaketet i bågen, och blir listerna slitna kan paketet lossna. Då tränger det in uteluft i bostaden och det försämrar värmeekonomin. Listerna ska också hålla fukt borta från bågen och glaspaketet. Om den undre glasningslisten är sliten samlas det fukt under den, och det kan resultera i skador på glaspaketet. Det finns två teorier om detta – och båda stämmer. När det samlas fukt under listen på vintern så fryser fukten till is. Då pressar den mot glaspaketet och kan få detta att röra sig så att isoleringen mellan glasen släpper. Den andra teorin säger att fukten på sommaren blir så varm, att den får glaspaketet att röra sig. Resultatet är detsamma. Isoleringen släpper och det kommer in luft mellan glasen, och det bildas imma. Om du ersätter trälisterna med plastlister slipper du dessa problem, för plast är formstabil och listerna sitter stadigt när du har fäst dem. Plastlister kan bearbetas med vanliga handverktyg. Ja, du kan t.o.m. klippa dem med listsax. Standardlister kostar cirka 25 kr per meter, alltså ungefär lika mycket som en trälist – men de kräver inget underhåll!