Lätt
Svår

Det finns reparationer som utförs på ungefär samma sätt som när en tandläkare lagar en tand. Först ska området rengöras och slipas så att allt skadat material försvinner. Därefter ska hålet fyllas igen med nytt material, som slipas och ytbehandlas som skydd mot nya angrepp.

Både tandläkaren och snickaren koncentrerar sig på skadan och låter allt som inte har angripits bli kvar. Det underlättar reparationen och är ekonomiskt fördelaktigt. På samma sätt agerade vi, när vi upptäckte ett litet rötangrepp i en fönsterkarm, men angreppet var som tur var endast ytligt.