Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det fanns en tid när gamla spröjsade fönster i stor omfattning ersattes av moderna perspektivfönster. Visst släppte de nya fönstren in mycket ljus, men det var inte alltid de passade i stil till huset. Därför byts i dag flera nyare fönster ut mot moderna, spröjsade energifönster. Men det är inte nödvändigt att ersätta hela fönstret. Man kan nöja sig med att byta endast glaspaketet, eftersom det finns rutor med inbyggda spröjsar. En annan och billig lösning är att beställa lösa spröjsar till den nya rutan.