Video
Lätt
Svår

Det kan finnas flera orsaker till att en dörr kärvar. Dörrens tyngd och ålder kan få skruvarna i gångjärnen att ge sig. Dörren kan ha slagit sig av fukt eller torka – eller också är det karmen.

Här får du hjälp att lösa problemet oavsett vad som har orsakat det. Jobbet är enkelt om du följer bildseriens anvisningar.

Börja med steg 1. Om dörren fortfarande kärvar, så fortsätter du till steg 2 osv. Om problemet inte är löst efter de första fyra stegen, återstår inget annat än att hyvla kanterna på dörren eller att ersätta den med en ny.

JUSTERING AV LÄGET:

1. Börja med att kolla skruvarna i gångjärnen

Dra åt dem. Om en eller flera skruvar inte riktigt biter, ersätter du dem med något längre och grövre skruvar.

2. Justera gångjärnen med en gångjärnsriktare

Du ska dra eller trycka både den övre och den undre delen av gångjärnen, för annars är det risk att du drar loss gångjärnet från karmen.

3. Lyft av dörren och lägg en gångjärnsbricka på alla gångjärn

Brickorna finns i olika storlekar, så du måste veta vilken diameter tappen har. Det kollar du med ett skjutmått.

4. Justera karmen med hjälp av de justerbara karmskruvarna

för att på så sätt ändra läget och göra det möjligt att lättare öppna och stänga dörren. Skruvarna dras med specialhylsa och skiftnyckel (eller blocknyckel).

5. Om dörren fortfarande kärvar

finns det endast två lösningar. Antingen hyvlar du kanterna på dörren och ev. även falsen i karmen, eller också tvingas du investera i en ny ytterdörr.