Först mäter du den gamla tröskeln, som också heter karmbottenstycke. Sedan finner du en liknande tröskel på ett byggvaruhus, och har tröskeln inte standardmått kan du fråga på ett snickeri.