Och är det tal om tröskeln till hallen eller under ytterdörren kan draget orsaka högre värmeräkning. Undersök varför det drar bjälkarna under tröskeln kan ju ha skadats!