Snickaren börjar med att montera ihop det nya handtaget. Låscylindern sätts in i handtaget och skruvas fast bakifrån.Även dörrvredet monteras och snickaren kontrollerar att låset fungerar.

Nu ska det gamla handtaget plockas bort och de två skruvarna skruvas ut varpå handtaget lätt kan dras av. Det nya handtaget sätts på plats och snickaren kontrollerar att det sitter i lod.Med en spetsig blyertspenna markerar snickaren för de nya skruvarna.

Som synes här sitter ett av de nya hålen precis intill ett gammalt så för att slippa göra ett stort hål fyller snickaren igen det gamla hålet med hjälp av en smal blomsterpinne. Nu kan man utan problem förborra med ett 3 mm borr.

Härpå sätts handtaget åter på plats och monteras med två specialskruvar som bara kan skruvas ut med hjälp av ett särskilt verktyg.Nu är det nya handtaget monterat och där en inbrottstjuv tidigare bara behövde blocka bort en glasruta för att ta sig in är det nu betydligt svårare att bryta sig in i huset.