Lätt
Svår
Räta upp glasdörren

I en dörr med en eller flera glasrutor är det faktiskt rutorna som betyder mest för dörrens stabilitet. När du har lyft upp ramen, så att den blivit vinkelrät, är det mycket viktigt att varje ruta fixeras med glasklossar av plast.

Det finns flera olika slags klossar – en del är helt platta medan andra är kilformade. Om du inte hittar dem på byggvaruhuset, så kontakta en glasmästare.

Vid rutans övre hörn på låssidan ska klossen sättas mellan ramen och rutan så att rutan inte kan pressas ut mot ramen. Om din dörr har två rutor som vår, ska du göra likadant på båda rutorna för att det ska fungera.