Lätt
Svår

Det är inte svårt att sätta ihop en karm och sedan montera den. Allt du behö-ver är – förutom verktyg – lite tålamod och känsla för noggrannhet.

Vi visar hur lätt du själv monterar karmen så att dörren var-ken kärvar, skrapar i golvet eller hänger skevt när den är öppen. Samma tillvägagångssätt används förstås också vid montering av ytter-dörrar, för då måste du ju också vara nog-grann och ha tålamod.Här monterar vi karmen i en nybyggd vägg.

Om du har en gammal dörr och vill byta den, lönar det sig ofta att även byta karmen. Det är nämligen ofta lättare att justera avståndet mellan karm och vägg än att få en ny dörr att passa i en gammal karm.