Med hjälp av så kallade envägsskruvar kan du omöjliggöra för eventuella inbrottstjuvar att skruva loss glaslisterna. Spåren i skruvhuvudena är nämligen konstruerade så att de bara kan dras i medurs, alltså skruvas in. Man kan med fördel förborra med ett borrstål som är 1 mm smalare än skruven.

På grund av skruvens speciella huvud är det helt omöjligt att skruva ur den. Ingen skruvmejsel passar i skruven. Och ska man plocka bort skruven måste den borras bort. Att använda envägsskruvar är en enkel väg för att försvåra för eventuella inbrottstjuvar att komma in genom fönster eller terrassdörrar.