Det följer en schablon med beslaget som visar hur det ska monteras. Det är viktigt att följa schablonens angivelser till punkt och pricka, eftersom beslaget annars inte kommer att sitta rätt. På schablonen är det markeringar för var man ska förborra i både karmen och fönsterramen. Här förborrar vi med en 6 mm träborr som stämmer med de medföljande skruvarna.

Sedan är det bara att montera beslaget med hjälp av skruvarna. Först med två skruvar i fönsterramen, medan fönstret är stängt. Sedan öppnas fönstret och låsbeslaget skruvas fast i karmen med ett par skruvar. Stäng fönstret igen och skruva fast beslaget som ska hålla haspen i lodrätt läge. Nu sitter säkerhetshaspens alla delar monterade och den är därmed klar att använda.

När armen sitter lodrätt kan fönstret öppnas som vanligt. Men med armen instoppad i låsbeslaget kan man bara öppna fönstret i tre olika lägen. Och det går inte att komma åt öppningsmekanismen utifrån, eftersom man bara kan lossa armen från beslaget när fönstret är stängt. Nu går det att vädra i källaren utan att det är någon större risk att en tjuv kommer in genom källarfönstret.

Är dina fönster bra säkrade mot inbrott?

Oavsett bör du överväga att skaffa dig en övervakningskamera. En övervakningskamera hjälper inte bara polisen i sitt arbete om du har haft inbrott. Övervakningskameran, som du just nu kan få tillsammans med 2 nummer av Gör det Själv, kan även skicka live-video direkt till din telefon.

På så sätt kan du tryggt lämna hemmet, försäkrad om att du får veta direkt om någon försöker ta sig in i ditt hem!

JUST NU: Du får 2 nr av Gör Det Själv och en övervakningskamera för bara 79 kronor. Du sparar 667 kronor!


””


Här kan du se ett filmklipp på övervakningskameran: