Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

När du ska sätta upp foderlister runt en dörr kan du köpa en paketlösning med två långa och en kortare list. Alla tre listerna är för långa för att passa runt de flesta dörrar. Du kan välja allt från släta omålade lister till målade och profilerade.

Här ska vi sätta upp foderlister i allmogestil och vi använder oss av en metod som är mycket enkel och som ger exakt passning. Förutsättningen för att du ska lyckas är att dörren sitter korrekt med helt lodräta karmen och vågrät ovandel. Sitter dörren en smula skevt kan du inte geringssåga listerna i 45 grader. Då måste du i stället ta fram en smygvinkel och överföra vinklarna från dörren till foderlisterna.

Ladda ned hela artikeln och se hur du ska göra.