För att mäta det använder hantverkaren en hobbykniv som han sticker in mellan spegeln och ramen. En bit ner stöter han på motstånd och nu ser han hur djupt de går – 12 mm in i träramen. För att få ut spegelvirket måste han alltså plocka bort 12 mm av träramen hela vägen runt.

Därför markerar han måttet – 12 mm – helt rakt vägen runt med ett vattenpass. Nu ska kanten plockas bort. När det är gjort ska spegeln ersättas med glas. Hantverkaren tar bort de 12 mm med hjälp av en handöverfräs och ett notjärn. Notjärnets storlek är inte avgörande. Han använder vattenpasset som stöd för fräsen. Vattenpasset klämmer han fast med hjälp av ett par skruvtvingar så att det fungerar om anhåll.

För att få rätt djup på fräsningen trycker han ner handöverfräsen så att spetsen på järnet precis rör vid spegeln och spärrar fräsdjupet. När man fräser är det viktigt att ha både skyddsglasögon och hörselskydd. Håll ett ordentligt tag i fräsen och för den lugnt och stilla längs markeringen. Kör gärna en extra omgång för att få ett helt jämnt spår. När ena sidan är klar flyttas vattenpasset och arbetsmomentet upprepas sida för sida. Slutligen är allt trä som höll fast spegeln borta. Och det är bara att lyfta ut träet.

Damm och frässpånor borstas bort så att man ser om man missat något med fräsen. Om något sitter kvar kan man plocka bort det med exempelvis en hobbykniv. Innan glaset läggs i ska listerna som håller rutan på plats sågas till, därför mäts från hörn till hörn.

Listerna som vi valt att använda här är 12x12 mm furuträ och i ändarna är de tillsågade i 45 graders vinkel. När den första listen är tillsågad och lagd på plats mäter vi upp för nästa list, som sågas till och läggs på plats. Och så vidare. Med den arbetsgången blir du säker på att vinklarna passar i alla hörn. När alla fyra lister ligger löst på plats, och passar bra i fogarna, är det bara att flytta på dem.

Först ska det nämligen läggas en gummilist i ramen, så att glaset har något att vila på. Den här självklistrande gummilisten är 9 mm bred och monteras helt ut i kanten. Mät längden och skär till gummilisten lite längre än du behöver.

I hörnen där de två listerna möts ska de skäras till i vinkel. Det gör man lättast genom att skära igenom båda på en gång. Nu kan glaset, i det här fallet en 4 mm tjock ruta, läggas på plats. Kom ihåg att använda handskar när du arbetar med glas. Kanterna kan vara mycket vassa.Innan listerna monteras ska också de förses med en självklistrande list. Den monteras ute i kanterna på den sidan som vänds in mot dörren.

På så vis blir det inget mellanrum mellan listen och glaset där det kan samlas skräp eller vätska när man putsar fönstret. Listerna läggs på plats och monteras. Det gör man enklast med en hammare och dyckert 1,2 x 35 mm. Lägg en pappersbit på glaset så att rutan inte skrapas av hammaren. Man kan också använda en spikpistol och dyckert med samma dimensioner, vilket gör arbetet lite lättare.

Nu är första rutan i den franska dörren klar. De andra två speglarna byts ut på samma sätt. Slutligen har du en vacker fransk dörr, som låter ljuset spridas i rummen.