Det är inte svårt att byta lås. Börja med att lossa de två skruvarna på insidan av dörren, så att vredet kan plockas bort. Plocka därefter av beslaget på dörrens utsida, innan du återvänder till insidan. Nu ska du plocka bort själva låscylindern, som även den är lätt att flytta. Det är bara att lossa de två skruvarna, så kan man dra ut cylindern.

Börja med att sätta den nya cylindern på plats utifrån. Därpå placeras den invändiga cylindern. De två cylindrarna skruvas ihop med de medföljande skruvarna. Innan du fortsätter arbetet är det en bra idé att kontrollera så att låset fungerar. Det ska även monteras ett täckbeslag, och då måste vi mäta hur mycket cylindern sticker ut från dörrbladet.

Här är måttet 1,6 cm och därför ska man självklart använda ett täckbeslag som passar. När det monterats beslag på både insidan och utsidan är låset färdigmonterat och klart att använda. Hela arbetsinsatsen har tagit högst 30 minuter. För att slippa alltför många olika nycklar byter vi också låset i brevlådan, så att den kan öppnas med samma nyckel som entrédörren.

Den gamla låscylindern i brevlådan monteras enkelt bort med hjälp av en polygrip och lite handkraft. För att få bort den helt ska den lilla låsringen pressas ner och den stora muttern gängas av. Nu är det bara att lyfta ut låset. På det nya låset ska också låsringen hållas inne medan den yttre muttern skruvas av.

Sedan kan låset placeras i brevlådan och göras fast med muttern. Använd en polygrip för att dra fast cylindern ordentligt. Klinkan fästs och låset är klart att använda. När vi ändå är igång kan vi lika gärna placera ett nytt hänglås i dörren till skjulet. Även här ska samma nyckel som i entrédörren och brevlådan användas. Så kan man fortsätta byta lås i hela huset, så att det bara behövs en nyckel till allihop.