Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Fönsterluckor har ett syfte

Från början var det bara på sydligare breddgrader man kunde se luckor för fönstren. Luckorna är nämligen ett bra sätt att hålla ljus och hetta ute under dagens varmaste timmar.

Nordiska arkitekter blev inspirerade av stilen de kunde se i bl.a. sydeuropa, och då blev fönsterluckor en del av även den nordiska byggstilen. Här fungerar de dock (bortsett från vissa exceptionellt varma sommardagar) primärt som dekoration.

Fasta eller öppningsbara luckor

Det dekorativa syftet blir särskilt tydligt när luckorna faktiskt inte kan stängas. Fönsterluckor som bara är monterade på fasaden bredvid fönstren är inte helt ovanligt i ett genomsnittligt villakvarter.

Men på flera ställen har luckor fönstren kvar en viktig funktion. Även om du kanske inte har behov av att stänga ute värmen så kan det vara praktiskt att stänga fönsterluckorna i andra sammanhang.

Fönsterluckor som inbrottsskydd

Om du har luckor som kan stängas kan du välja att förse dem med lås, så att de fungerar som skydd mot inbrott. Det gör livet lite mer besvärligt för inbrottstjuvarna, även om det naturligtvis inte kan garantera att ingen bryter sig in.

Klassiska nordiska luckor

I denna guide visar vi dig steg för steg hur du kan bygga fönsterluckor i klassisk nordisk stil. Det är alltså inte de sydländska jalusierna, utan en modell av lodräta brädor. Det behöver dock inte hindra dig från att bygga en modell med ett annat mönster. Har du lite erfarenhet av träarbete är det ganska enkelt att ändra designen, så att du får exakt de luckor du vill ha.