Man kan aldrig få för mycket plats, men så snart man får ett par extra kvadratmeter att tillgå, lyckas man på något förunderligt sätt fylla upp även dessa. Så var det i alla fall hos Christoffer la Cour. Redskapsboden som en gång i tiden hade plats för alla redskap och utemöbler blev för liten. En av anledningarna var säkert att Christoffers gör det själv-ambitioner växte i takt med antalet verktyg. Han drömde om en rymlig och naturligtvis isolerad bod, där han kunde ha sin verkstad. Hans fru däremot ville ha en bod, där trädgårdsredskapen kunde vara – och där hon kunde hitta dem utan att flytta brädor, spånskivor och verktyg. Genom att förlänga den befintliga boden fick man plats för allt. Redskapen fick sin egen bod, medan den gamla delen gjordes klar för isolering så den kunde förvandlas till hobbyverkstad, där det ska vara plats för verktyg och material. Den nya boden byggdes på en sockel av fundablock, som sattes i en bädd av grus och cement. Genom att vända blocken kunde Christoffer bulta fast syllen i de ihåliga blocken. Efteråt fyllde han på mera grus och avslutade med sättgrus, som blev underlag för de stenplattor som utgör golv i den nya redskapsboden. Regelstommen uppfördes av 75 x 75 mm stolpar, 45 x 95 mm reglar och kläddes med brädor.

LÄS OCKSÅ: Så organiserar du din verkstad