Du slipper tänka på taket, för det är bara en åttakantig parasoll.

Problemet med en åttakantig paviljong är att den är tämligen dyr, om du vill köpa den färdig och få en bra kvalitet. Snickrar du den själv, kan du få problem med taket, som förstås också ska vara åttakantigt.

Här slipper vi både stora utgifter och besvärliga tak, eftersom vi använder en stor parasolll med en diameter på 3 meter som tak. Det enda du ska göra är därför att spänna upp parasollen.

Det lönar sig att leta efter en parasoll av hög kvalitet. Du kan nöja dig med en sexkantig, om du inte finner en bra åttakantig. Men då ska du förstås bara göra sex sidor. Vi tycker dock att den åttakantiga verkar mer harmonisk.

Du reser paviljongen på en timme

Paviljongen reses och plockas ner på högst en timme – utan hjälp av verktyg. Alla delar har redan satts ihop med vagnsbultar och vingmuttrar, som dras med fingerkraft.

Res paviljongen på försommaren och ta ner den när hösten kommer, och delarna tar så liten plats att de får plats i garaget.

Ladda ned hela artikeln och få en utförlig byggbeskrivning.

LÄS OCKSÅ: Bygg ett härligt lusthus

Vi hittade ett bord med hål i mitten för parasollstången. Bordet har plats för fyra personer.