Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Bygg ett uthus med stil

Spara artikel Du måste vara inloggad för att kunna spara artiklar

Ett fult uthus är en skamfläck i en fin trädgård. Här visar vi hur du rätt enkelt och snabbt kan bygga ett modernt och rymligt uthus, som i stället är en prydnad.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dagar
Pris
30.000 kronor

Bygget är klart och uthuset pryder sin plats i trädgården. Det är isolerat och kan användas även på vintern.

Intro

Vem som helst kan köpa och skruva ihop en friggebod i byggsats. Men inte alla uthus är snygga eller praktiska, så därför bör du överväga att i stället bygga ett själv från grunden. Detta uthus har en mycket enkel konstruktion med tre likadana sidor och en framsida. Stommarna till alla sidor är av 45 x 95 mm reglar. Taket sticker ut lite grann på framsidan. På baksidan är taksprånget större, så att släpkärra och annat kan stå under tak.

Eftersom väggarna isoleras blir de ganska tjocka. För att framsidan ska se lätt och elegant ut har vi förlängt sidorna så att de sticker ut som en ram runt framsidan. Vi har samtidigt dragit ut taket en bit. När tak och väggar målas svarta och framsidann fasad får en ljus mahognylik färg, så der det ut som om fasaden sitter i en ram.

Den liggande fasadpanelen på framsidan har strukits med en nästan genomskinlig utelasyr. Den ger inte så mycket skydd mot väder och vind som halv- eller heltäckande lasyr, så därför är brädorna impregnerade, och det gör dem dyrare. Du väljer förstås själv vilka brädor du vill ha och hur de ska behandlas.

Instruktion

Underlag och golv

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Golvet är egentligen bara en stensatt terrass som ligger högt i förhållande till gräset. Sockeln under uthusets sidor är kantstenar som satts ner i torrbetong.

Arbetet börjar med en grävning för terrassen och ett dike för betongen. Kantstenarna sätts ner i torrbetong som fördelas en bit upp på sidorna av stenarna. Gräs och jord skyfflas bort och ett 15 cm tjockt lager av 16-32 mm grus läggs och vibreras, och till sist läggs 3-5 cm sättgrus (0-8 mm). Därefter kan stenplattorna läggas. Ska det vara stenplattor även på utsidan läggs de samtidigt. Du kan även gjuta en hel platta och ev. lägga trägolv på plattan.

1

Börja med att lägga stenplattor och sätta kantstenar i betong. Plattorna ligger 15 cm högre än gräset. De plattor som lagts utanför uthuset ligger ett par centimeter högre än gräset.

Sidorna förbereds

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

När du bygger själv är det ofta svårt att hålla reda på alla lösa delar. Det verkar rätt lätt när du beställer och när du kollar ritningarna, men när alla delar ligger i travar i trädgården så är det svårt att komma ihåg vad som ska användas var.

Detta visste vi och valde därför att förenkla genom att arbeta med endast två dimensioner. En till reglarna och en till sparrarna. Regelstommarna har snickrats av 45 x 95 mm råplanhyvlat. Det underlättar en hel del.

Börja med att sätta ihop delarna till de tre sidorna och res sida efter sida. De är lika höga och hålls ihop med hålband. Framsidan, som är högre än sidorna, sätts ihop på plats.

1

Förborra i bottenreglarna (A, C och E) med en 12 mm borr för expansionsskruvarna. Borra fyra hål i sidorna och sex hål i den främre och bakre gaveln.

2

Överför hålen i reglarna till sockeln. Det gör du lättast genom att lägga resp. regel på plats och sedan borra genom hålen ner i stenplattorna.

3

Skydda träet med grundpapp. Fäst pappen på undersidan av bottenreglarna med häftklammer. Tack vare pappen kan markfukt inte stiga upp i träet.

Grundpapp är en ganska tjock, bitumenbaserad papp som har armerats med polyester. Grundpapp finns i flera bredder och används som fuktspärr mellan t.ex. syll och grund (som här) och andra ställen i bygget.

Sidorna reses

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

1

Sätt ihop ramen. Till det använder du vinkelbeslag och monterar de lodräta reglarna (D och F) med ett centrumavstånd på förslagsvis 60 eller 90 cm.

VIKTIGT! Skruvarna får inte sitta för tätt intill kortänden för då kan träet spricka.

2

Fäst hålband diagonalt över ramen från hörn till hörn. Bandet fästs med skruvar i ena änden, och medan medhjälparen sträcker bandet med tång kan du skruva fast det i andra änden.

3

Förborra för expansionsskruvarna. Det går lättast med borrhammare, men du kan klara dig med en kraftig slagborrmaskin. Det är mycket viktigt att du använder en borr av bra kvalitet.

4

Stick ner skruvarna men dammsug först hålen för att få bort damm och smulor från betongen. När muttrarna dras åt utvidgas expansionsdelen och då fastnar skruven och sitter orubbligt fast.

5

Palla upp ramen ovanför de uppstickande skruvarna. Sänk ner den försiktigt, ta bort klossarna och dra åt muttrarna. Skruva ihop ramen med nästa.

Frontramen

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

För att få lutning på taket har vi gjort frontramen lite högre än sidorna och den bakre gaveln. Den främre ramen görs på plats, dvs. reglarna sätts fast undan för undan på den liggande syllen.

Taksparrarna läggs parallellt med sidorna och vilar därför på den främre och bakre ramen. För att inte verka för kraftiga har den utstickande delen framtill sågats ner till 45 x 45 mm. Den del av sparrarna som vilar på den främre remmen är dock 45 x 145 mm.

Här är lutningen endast 5 grader. Har du möjlighet, så välj en större lutning.

1

Lägg den undre regeln (A), syllen, på plats. Lägg ner den över de uppstickande expansionsskruvarna och fäst den med muttrar och brickor. VIKTIGT! Fäst grundpapp under syllen så att den inte suger upp markfukt!

2

Res de långa, lodräta reglarna (B) i frontramen och fäst dem i sidoramarna. Lägg på toppregeln (A), remmen, och komplettera med en kort stödregel (B1) mellan remmarna i frontramen och sidoramarna.

Sparrar

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

1

Taket ska förstås luta, så att regnvatten kan rinna undan. Med tanke på den invändiga takhöjden och att uthuset byggdes 270 cm högt i framkant, så blev lutningen cirka 10 procent (och det motsvarar 9 grader).

2

I sparrarna (G) finns små urtag i bägge ändarna för att de ska kunna läggas på främre och bakre ramen. De yttersta 40 cm i framänden har sågats ner till 45 x 45 mm, vilket ger det utstickande taket ett lättare intryck.

3

Sparrarna har här lagts med 60 cm centrumavstånd. De fästs med vinkeljärn på båda sidor. Sparrarna justeras i höjdled så att de precis nuddar den utspända linan.

4

Lägg de sista sparrarna på plats, och fäst dem. Vi har gjort plats i frontramen för dörren (vid sidan av stegen).

Fasaden

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Den utvändiga beklädnaden på uthuset är stående panel på sidorna och bak-sidan. Till framsidan har man valt att sätta panelen liggande. Träet är impregnerad gran - impregneringen har utförts med hög värme. Träet blir en aning mörkare, men eftersom man inte använt kopparsalt blir det inte grönt.

Den liggande panelen på framsidan behandlades med cederträolja som ger virket en vacker, gyllene färg. En annan behandling kunde vara en blandning av trätjära och terpentin, som också ger en mahognyliknande färg.

Vill du veta mera om värmebehandlat trä så fråga på din brädgård.

1

Klä stommen utvändigt med vindpapp (V). En häftpistol är oumbärlig, men det är inte nödvändigt att den är elektrisk. Börja nerifrån och sätt upp pappen vågrätt med 20 cm överlappning.

2

Skruva fast 25 mm distansbrädor på utsidan av pappen så att det skapas en ventilationsspringa mellan fasadpanelen och pappen. På framsidan skruvas distansbrädorna lodrätt eftersom panelen där ska vara liggande.

3

Såga av den undre kanten snett på den stående panelen innan brädorna skruvas fast. Då sugs regnvatten inte upp i kortänden och fuktskadar träet.

4

Spika fast den stående panelen av brädorna (U). Om du ställer dem på en liggande hjälpbräda hamnar de alla på samma höjd. Knacka ihop brädorna i not och spont - använd slagkloss - och skruva fast dem när de står lodrätt.

5

Fortsätt med den stående panelen hela vägen ut kant i kant med sparrar och de utstickande distansbrädorna (J). Om du spikar fast panelen kan du fästa spikarna i noten. Då döljer nästa bräda varje spikrad.

Förlängda väggar

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Vi har sågat bort en bit av sparrarna för att de ska se smäckra ut, när de sticker ut på framsidan. Av samma orsak har vi förlängt sidoväggarna så att de sticker ut som en ram runt framsidan. Men där är de endast hälften så tjocka som de riktiga sidoväggarna. Det medverkar till en arkitektonisk lätthet, som förstärks av den ljusa färgen på fasadpanelen.

Fasadbeklädnaden fortsätter ut på de utstickande distansbrädorna. På den andra sidan av distansbrädorna sitter distanslister, så att vi kan fästa panel även på den sidan. Längst ut avslutas med 27 x 95 mm råplan.

1

Den förlängda väggen sätts ihop så att den blir 95 mm bred i framkanten. Som avslutning fästs 27 x 95 mm råplanbrädor - samma brädor som används till takfotsbrädor.

Taket

Låst innehåll

logga in eller köp åtkomst för att läsa detta avsnitt

Takpappen läggs i två omgångar. Man börjar med underlagspappen, och den man valde har klisterremsor på undersidan.

De värms upp med hetluft i takt med att pappen rullas ut på taket. Eftersom det är flera klisterremsor i varje våd minskas risken för solbubblor på sommaren.

Den översta takpappen är självhäftande och det går snabbt och lätt att rulla ut den. Det var mycket lättare att arbeta med den än med sådan papp som först ska värmas. Längst upp fästs varje våd med spik som döljs under nästa våd eftersom pappen läggs med överlappning.

1

Takplywooden läggs på sparrarna och vi ser till att förskjuta skarvarna för att göra taket stabilt. Skivorna är 22 mm tjocka och notade och spontade.

2

När takskivorna skruvas fast på sparrarna väljs skruvar med själv-försänkande huvud. Skruven ska ner så långt att huvudet inte skadar takpappen.

3

Takbeläggningen av takpapp läggs på i två omgångar. Först en underlags-papp. När klisterremsorna på baksidan värms fästs pappen på taket. Ytpappen är självhäftande och läggs vinkelrätt över underlagspappen.

4

Takfotsbrädorna (vindskivorna) skyddas av en aluminiumprofil och den fästs med aluspikar för att det inte ska uppstå korrosion. En aluprofil ovanför hängrännan leder bort regnvatten från taket. Profilen sticks in under ytpappen.

5

Fönster och dörr monteras till sist men innan fasadpanelen spikas fast. Vi har också isolerat uthuset med 95 mm mineralull i väggarna och 145 mm i taket.

6

Fasadpanelen på framsidan har monterats liggande. Avståndet mellan de utstickande väggarna är 510 cm och panelen beställdes i den längden för att kunna sättas upp utan skarvar.

Under halvtaket på baksidan finns plats för släp, stege och redskap.

Material

45 x 95 mm reglar:

 • 2 reglar (A) till topp och botten à 480 cm
 • 8 reglar (B) à 240 cm i framsidan
 • 5 stödreglar: 2 st (B1) à 30 cm, 2 st (B2) över dörr och fönster à 30 cm, 2 st (B3) runt fönster à 90 cm, 1 st (B4) under fönster 110 cm och 1 st (B5) över dörr
 • 4 reglar (C) à 300 cm i sidorna
 • 10 reglar (D) à 210 cm i sidorna
 • 2 reglar (E) à 480 cm i baksidan
 • 9 reglar (F) à 210 cm i baksidan

45 x 145 mm konstruktionsvirke:

 • 9 sparrar (G) à 480 cm

25 x 100 mm ohyvlat virke:

 • 8 distansbrädor (H) à 240 cm i framsidan
 • 6 distansbrädor (J) à 360 cm i sidorna
 • 3 distansbrädor (K) à 480 cm i baksidan

27 x 95 mm råplan:

 • 2 frontbrädor (L) à 240 cm
 • 3 takfotsbrädor (M), totalt 15 meter

Tak:

 • 9 st. 22 mm takplywood (N) à 122 x 244 cm
 • 3 rullar underlagspapp (P) à 10 m
 • 3 rullar takpapp (Q) à 10 m
 • 21 m trekantlister (R)
 • 540 cm droppkant (S), aluminium
 • Aluminiumspikar
 • 3 st. takfotsplåtar (T), aluminium, totalt 15 m

21 x 142 mm värmebehandlad gran:

 • 404 m fasadpanel (U)

Dessutom:

 • 40 m2 vindpapp (V)
 • 40 m2 isolering, 95 mm
 • 40 m2 plywood, 6 mm
 • 28 mm tjocka distanslister
 • 20 exp.skruvar, 8 mm, brickor, muttrar
 • 38 m hålband
 • 168 vinkelbeslag och ankarskruvar
 • 21 m grundpapp (X), underlag på platta

Specialverktyg

 • Borrhammare med 8 mm betongborr
 • Gasvärmare till takpapp

Tidsförbrukning

4-5 dagar för 4 persone

Pris

Cirka 30 000 kr inklusive dörr och fönster. Kostnad för betongplatta och dränering ingår dock inte

Svårighetsgrad

Det blir rätt lätt för dig att bygga uthuset om du är en van hemmahantverkare. Men det är en fördel om du har ett par medhjälpare

Ritning

Här har du uthusets konstruktion

Uthuset, som är nästan 15 m2 och därmed inte kräver bygglov, består av fyra ramar gjorda av reglar. Ramarna har satts ihop med byggbeslag. Den ena ramen (till framsidan) är högre än de övriga för att det ska bildas ett fall på cirka 5 grader på taket. Ju högre denna ram görs, desto större fall får taket. Se ävenGör Det Självnr 12 (2007) om val av taksparrar.

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

Takbeläggning och profiler

Här ser du hur takpappen har avslutats på takfotsbrädorna och sedan

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

Genomskärning av golvet

Underlaget för stengolvet och terrasserna framför och bakom boden är detsamma. Det är endast nivån som skiljer.

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

Ena hörnet på framsidan

Res de yttersta lodräta reglarna (B) i varje sida av frontramen och fäst dem i de lodräta reglarna (D). Lägg på remmen (A) och sätt in stödregeln (B1) mellan remmen och den underliggande remmen (C).

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

Taksprång

På framsidan sticker sparrarna ut 40 cm och där har de sågats ner till 45 x 45 mm. På sparrändarna fästs en takfotsbräda (M), och den skyddas av en takfots-profil (T) av aluminium.

På baksidan sticker sparrarna ut 140 cm och bildar med takbeläggningen ett halvtak. På denna sida sitter beslag som håller hängrännan.

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

Den förlängda väggen

Genom att fortsätta med stående panel framför huset bildas två väggar som ramar in huset tillsammans med det utstickande taket.

logga in eller köp åtkomst för att se ritningen

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Skapa Profil

purchase.course_name_message

Skapa Profil
Du ska skriva in ditt förnamn
Skriv in ditt efternamn
Ogiltig e-postadress
Ditt lösenord ska bestå av minst 6 tecken
Visa
signup.credentials_form.terms_error
Logga in
Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa
Tillbaka