När värmen smälter snön kan det resultera i stora mängder vatten.

Var uppmärksam på sockeln

Om det har fallit stora mängder snö betyder det också att det uppstår stora mängder vatten när snön börjar töa. Därför gör du klokt i att se över husets sockel innan snön smälter. Du kan förekomma eventuella skador om du tar bort snön från sockeln medan det fortfarande är minusgrader. På så sätt kan du vara säker på att smältvattnet inte tas upp i husets sockel.

Kolla dina hängrännor

Det är en god idé att vara uppmärksam på dina hängrännor innan snön smälter. Om hängrännorna är fyllda med snö och till och med is innebär det att smältvattnet från taket inte kan rinna fritt i hängrännor och stuprör, och därmed riskerar du att vattnet rinner ut över kanten och ned på själva huset.

Ta bort istapparna

Om det har bildats istappar längs takkanterna bör du ta bort dem med en kvart eller liknande, så att du inte riskerar att de faller ned och orsakar personskador när det börjar töa.

Kolla om det ligger lössnö på vinden

Om det har snöat och varit blåsigt kan du riskera att lössnö har hamnat på din vind. Om det har hänt måste du ta bort snön omedelbart, eftersom den kan orsaka stora vattenskador när den börjar smälta.

Vattnet måste kunna ledas bort

Se till att avlopp och brunnar är fria från snö och skräp. De stora mängderna smältvatten som tövädret för med sig har svårt att tränga ned i den djupfrysta marken, vilket innebär stor press på brunnar och avlopp när smältvattnet ska ledas bort.

Stäng luftkanalerna

Om du har luftkanaler i din källare, källarfönster och dylikt är det en god idé att stänga till dem, så att smältvattnet inte kan komma in i din källare den vägen. Använd eventuellt sandsäckar eller liknande.