Gör Det Själv har följt projektet och presenterar det i tre etapper. Följ loppet från första etappen.