Om du undviker de allra vanligaste standardlösningarna och samtidigt noggrant tänker igenom vad du vill ha, kan du nå ett resultat som gör att tillbyggnadens form och stil helt överensstämmer med husets.

Viktigt att planera din carport i trä

När du ska sätta i gång kan du välja flera olika vägar – beroende på ekonomi och hur mycket du kan göra själv.

  • Undersök marknaden grundligt vad gäller standardmodeller som kan uppfylla de krav du ställer.
  • Du kan själv ta dig en grundlig titt på ditt hus och sedan överföra stilen (eller eventuellt bara de mest karakteristiska dragen) till din tillbyggnad.
  • Slutligen kan du be en arkitekt rita tillbyggnaden. Det kostar en del, men i gengäld kan du vara säker på att din tillbyggnad blir harmonisk och funktionell.

Carport, garage och uthus är utrymmen som används till många olika ändamål. I artikeln får du utöver en carport i trä också fina exempel på sådana.

LÄS OCKSÅ: Allt om carportar