Ansiktslyftning för garaget

I stället för att ta bort dörren och kanske till och med plocka isär den – och få problem med att sätta delarna på plats – ersätter vi en handfull bräder i sänder. På så sätt hålls dörrbladet ihop under arbetet.

Vi har valt en beklädnad av profilerade lärkbrädor som sätts på klink, det vill säga med en liten överlappning. Och behandlas träet på rätt sätt tål det väder och vind i många år.

Längden på brädorna mäts direkt på dörren för de skall vara lika långa som de gamla. Antalet brädor beror på hur stor täckbredden för en bräda är. När du vet det räknar du ut det så här:

Så här räknar du ut antalet brädor:

  • Höjden på denna dörr är 210 cm. Täckbredden för en bräda är 13 cm
  • Lägg dessutom till 2 mm luft.

Dvs. 210 cm : 13,2 cm = 15,9 brädor, och det runder vi av till 16 brädor.

Det är förnuftigt att räkna med 0,2 mm luft per bräda så att träet kan röra sig.