När du vill stensätta din infart gäller det att undvika de fem vanligaste felen så att du inte får stenar som ligger och vippar, djupare och djupare hjulspår och kantstenar som långsamt glider över mot grannen.

Gör Det Själv visar på de värsta fallgroparna och beskriver hur en jämn och stabil stenläggning skall byggas upp.