Orubblig uppfart

Om din uppfart ska hålla att köra på är det viktigt både att använda rätt plattor och att lägga dem rätt. Läs här hur, så att du inte spiller tid, pengar och kraft på en uppfart som bara är snygg och jämn i ett par år.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 vecka
Pris
24.000 kronor

Intro

När du ska lägga plattor på din uppfart är det viktigt att göra det rätt. De flesta av oss har sett exempel på uppfarter med plattor där det är tydliga spår efter hjulen, och det är förargligt när man nu har lagt mycket tid och kraft på att göra en snygg uppfart.

I den här beskrivningen visar vi hur du bär dig åt för att göra en uppfart med plattor där du inte riskerar att plattorna glider iväg eller det bildas hjulspår.

Instruktion

01
Sätt kantsten i betong 5 Steg

För att hålla stenarna på uppfarten på plats, så att de inte glider iväg av tyngden från bilarna, ska kanterna säkras med kantsten som gjuts fast i torrbetong när ett 15 cm tjockt lager bergkross har lagts ut och packats noga.

Det är viktigt att kantstenarna läggs exakt, eftersom de bestämmer höjden för hela ytan. En uppfart ska ha ett fall på 2 % bort från huset (det vill säga 2 cm fall per meter). Beroende på om fallet är på längden eller på tvären över uppfarten, så påverkar det hur kanterna ska ligga.

1

Spänn upp snören. För att få en exakt markering av var kantstenarnas ovankant ska gå, spänns murarsnöre upp på båda sidor. Det är från detta snöre som du ska gräva för att få plats för de olika lagerna grus.

2

Lägg ut torrbetong i ett ca 15 cm tjockt lager. När lagret med bergkross har packats till rätt höjd kan betongen läggas ut på någorlunda samma höjd som snörena. Det ska vara 10-15 cm betong under stenarna.

3

Sätt kantstenarna i den torra betongen. Stenarna rättas in efter snörena och bankas på plats med en kraftig gummihammare, som inte slår sönder stenarna. Här behöver du också ett långt vattenpass.

4

Tryck upp torrbetongen på båda sidor av stenarna. De slänter som betongen bildar fördelar trycket uppifrån och håller kanterna på plats. Fukta därefter betong och kantsten med vatten utan att spola bort det.

5

Tryck ihop betongen lätt och släta till ytan så som bilden visar. Betong ovanpå kantstenarna tas bort med vatten och en borste med det samma. Låt betongen härda några dagar innan du fortsätter.

02
Jämna ut sättsand 5 Steg

Ovanpå det packade bergkrosset ska 12-15 cm bärlager läggas. Du måste räkna med att gruset packas, så lägg ut ca 20 cm grus innan du packar det med markvibratorn.

Uppfartens fall görs i bärlagret. Det räcker inte att göra det i lagret med sättgrus som används här, eller vanligare är kanske sättsand, eftersom det då riskerar glida iväg. Sättsanden ska inte packas med markvibratorn. Det ska bara jämnas till så att det blir helt plant och ändå har ett fall på 2 %.

1

Lägg ut sättsand på det packade bärlagret. Fördela sanden med baksidan av en kratta, så att det blir någorlunda jämnt. Det här lagret ska inte packas eller täckas med fiberduk. Sanden ska kunna röra sig upp i fogarna underifrån, så att stenarna låses fast.

2

Spänn ut snöre på tvären för att ange höjden på den färdiga ytan. Använd kantstenarna som hållpunkter och sätt fast snörena med lösa stenar. Lägg ut 2-3 meter långa rör längs med ytan.

3

Lägg ner rören i sanden. Mät ofta utifrån snörena, så att rörens ovankant ligger en plattjocklek plus 1,5 cm under snörena. När plattorna slutligen vibreras kommer de i nivå med kantstenarna.

4

Dra av sättsanden. Lägg en rätskiva på rören och dra den från sida till sida baklänges mot dig själv. Ta bort sandhögen efterhand som den växer.

5

Ta bort vattenrören och fyll igen spåren med sättsand. Använd en murslev eller en bit av en bräda för att jämna till det. Och undvik att gå på sättsanden. Den ska vara helt slät när plattorna ska läggas.

03
Förskjut plattorna 4 Steg

När underlaget är utjämnat är du redo att lägga plattor. Plattorna läggs förskjutna, i förband på tvären mot körriktningen, för att säkerställa stabiliteten. För att passa mellan kantstenarna måste de yttersta plattorna kapas med en stenkap eller en vinkelslip.

Stå på de plattor som du redan har lagt och arbeta framåt, så att du inte trampar hål i sättsanden. Om du har en medhjälpare som kör fram stenar så ska det också göras på plattorna.

Sopa fogsand i fogarna efterhand - det låser stenarna när du går på dem.

1

Lägg de första raderna sten. Börja med en hel sten i den ena sidan i den första raden och med en halv sten i den andra raden. Förskjutningen bidrar till att låsa raderna, så att de inte glider iväg med tiden.

2

Justera höjden efterhand. Kolla hela tiden med en rätskiva att stenarna fluktar. Tillför sand om en sten ska upp lite, och ta bort sand om en sten ligger lite för högt. Lita inte på att markvibratorn klarar det på slutet.

3

Finjustering. Om någon sten inte ligger helt rakt är det viktigt att banka den på plats innan du fortsätter med nästa rad. Annars kommer avvikelsen att fortplanta sig till nästa rad. Använd en stor gummiklubba.

4

Till slut ska det fogas och vibreras. Häll ut fogsand på plattorna och sopa diagonalt ner den i fogarna. Kör sedan med markvibratorn så att sanden arbetar sig ända ner - och sättsanden kommer upp i fogarna underifrån. Upprepa tills fogarna är fyllda.

Material

 • Bergkross (här 10 ton)
 • Bärlager (här 10 ton)
 • Sättsand (här 1,7 ton)
 • Torrbetong (här 30 säckar à 25 kg)
 • 40 x 20 x 8 cm betongplattor (här 30 m²)
 • 15 x 20 x 60 cm kantsten (här 26 st)
 • Fogsand (här 10 säckar à 20 kg)

Specialverktyg

 • Minidumper
 • Markvibrator
 • Stenkap/vinkelslip
 • Lång rätskiva
 • Långt vattenpass
 • Kraftig gummihammare

Tidsförbrukning

En vecka för 25-30 m².

Pris

Ca 24.000 kronor för 30 m².

Svårighetsgrad

Hårt men inte svårt arbete. Ett par medhjälpare är en riktigt bra idé.

Video

Fall på beläggningen

Med en mätmall är det lätt att mäta upp för fall

Avjämningslager för plattor

Med två rör och en rak bräda blir det helt jämnt

Plattor på samma nivå

Så här använder du en markvibrator

Markvibratorn är en relativt enkel maskin, i gengäld är den oumbärlig när du ska skapa ett fast och jämnt underlag för plattor och marksten. I den här videon kan du se hur du använder maskinen.

Fogning av sten och plattor

Med riktig fogsand blir beläggningen stark

Tips & Tricks

Hyr hjälp med slitgörat

När du ska flytta många ton sand och sten sparar du både tid och kraft med en motordriven skottkärra eller minidumper. Den tar lika mycket som 7-8 vanliga skottkärror och går att tippa så du skonar ryggen.

Till packningen av de olika lagrerna behövs en markvibrator. Den kräver lite träning för att användas rätt, och kom ihåg att lagerna ska packas minst två gånger.

Båda maskinerna kan hyras och levereras till dig. Kom för övrigt ihåg att köpa bensin, om det inte ingår.

Räkna med att behöva använda båda maskinerna i flera omgångar.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Uppfart