Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Vi vill naturligtvis ha fast grund under fötterna och bilen. Därför lägger vi rejäla infarter och smarta terrasser av betongplattor, smågatsten, asfalt och stenar. Då vi stensätter infarter, gångar och terrasser glömmer vi regnet. Som vi får mer och mer av. Förr i tiden letade regnvattnet sig ner genom gruset på infarten och gräset mellan de två raderna betongplattor på gången. Men när beläggningen är tät så kan regnvattnet inte rinna undan utan bildar i stället små vattendrag på gångarna och infarten och rinner så småningom till närmaste brunn och hamnar i dagvattenrören.

LÄS MER: Så får du en stark gräsmatta med gräsarmering!

Om det regnar mycket belastas rören så mycket att det blir översvämning och dagvattnet blandas med spillvatten. Resultatet blir att våra källare översvämmas. Men det går att få fast mark under fötter och bilar på annat sätt än att lägga betong och asfalt. Lösningen är gräsarmeringsblock som tål biltrafik, som ger dig en fin gräsmatta och som låter regnvattnet rinna ner i marken, där det hör hemma och blir till grundvatten.