Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

När man nu bor i ett mer än 100 år gammalt fint, putsat hus med rött tegeltak och vita, spröjsade fönster, så ser det inte så snyggt ut med en asfalterad infart eller en av uteslutande grå betongplattor. Plattor som med sitt anonyma utseende annars passar fint ihop med moderna villor. Å andra sidan blir det för de flesta av oss både dyrt och besvärligt att anlägga en infart av gammaldags gatsten av bohusgranit. En sak är att sätta gatsten på en liten terrass, en annan att sätta gatsten på en infart där en eller ett par bilar ska stå. Lösningen kan då vara en kombination av nytt och gammalt, av halvstora betongplattor lagda i ett mönster där de blandas med smågatsten av granit. Det ser snyggt ut och arbetet är överkomligt. Det underlättas dessutom av att vi först lägger de flesta av betongplattorna och sedan knackar ner smågatstenarna. Detta kräver ett starkt underlag och det bygger vi upp av bärlagergrus och stenarna sätts i sättgrus.