BELÄGGNINGEN SJUNKER

Brädan avslöjar det: Plattorna har satt sig och det blir bara värre och värre.

Du har säkert sett det hundratals gånger: stenar eller plattor på en infart ligger så illa att det ser ut som om de har kastats på plats. Orsaken är för det mesta att underlaget har satt sig för att det inte byggts upp för tung belastning. På andra ställen kan det bero på att underlaget inte dränerats ordentligt och då flyttar frosten plattorna.

Oavsett vad orsaken än är så finns det endast en lösning. Beläggningen ska rättas till för skevheten blir bara värre och värre. Varje skev sten eller platta ska tas upp och underlaget jämnas till innan stenarna läggs tillbaka. Och de ska läggas högre än tidigare så att de kan knackas ner i sättgruset.

Det är en enkel och snabbt avklarad uppgift om du tillverkar ett litet hjälpredskap. Såga till en bräda så att den kan jämna till grusbädden.

Därför går det galet

  • Dåligt underlag. Underlaget måste vara stadigt, väl dränerat och anpassat för den trafik som beläggningen kommer att utsättas för. Om underlaget inte har packats tillräckligt hårt så kommer det att sätta sig när beläggningen belastas. Och då pressas plattorna åt sidan och hamnar ojämnt.
  • Tung trafik. Den vanligaste felet är att underlaget inte är tillräckligt starkt för att klara trycket från bilar. Det bildas då lätt hjulspår i beläggningen och plattorna pressas åt sidan.

LÄS OCKSÅ: Så lägger du en fast grund under beläggningen