Du kan skaffa dyra, eleganta och lyxiga stenar till infarten, gångarna och terrassen och lägga dem på ett så effektfullt sätt att grannarna applåderar din insats. Men om du inte har sett till att underlaget är stabilt och korrekt utfört, så är det troligt att du har spillt din tid på läggningen. För då sätter sig stenar och plattor, beläggningen blir ojämn och elegansen försvinner. Därför krävs det arr du börjar med arr gräva bort tillräckligt mycket jord, fyller upp med rätt grusblandning, vibrerar, planar ut, fyller på mera grus osv. Underlaget har stor betydelse för om beläggningen ska ligga i infarten och klara vikten av din stora stadsjeep, båt på släpkärra och gästande bilar eller om den ska ligga på terrassen och bara klara belastningen av familjen några sommardagar.

Stabil mark under terrassen Underlaget har stor betydelse för stenterrassen. Se vilka krav det ska uppfylla.

Njut av kvällssolen på din nya terrass Vi anlägger en ny terrass med stabil kant hela vägen runt.

Låt regnvattnet rinna ner genom gräsarmeringen Med gräsarmeringsblock rinner 70 procent av regnvattnet ner i marken i stället för att belasta rören i dagvattensystemet.