Om sättgruset är mycket torrt är risken stor för att stenläggningen med tiden rör på sig och sätter sig, så att den blir ojämn. En yrkesman börjar alltid med att genomvattna gruset.

Även om det ser vått ut på ytan är det knastertorrt bara en centimeter ner. Om man vill vara helt säker på att gruset inte ska sätta sig bör det genomvattnas så att det är fuktigt 5 cm ner i marken.

Då binder leran i gruset de små stenarna och ger ett stabilt underlag. Dessutom slipper man besvärande damm.