Om man ska kunna köra bil på beläggningen måste det först läggas minst 10, gärna 15 cm bärlagergrus underst. Därefter läggs cirka 5 cm sättsand eller sättgrus. Man ska alltså gräva ut 15 cm plus stenarnas tjocklek.

Ska man lägga en trädgårdsgång av betongsten kan man skippa bärlagret. Här lägger man stenar i cirka 5 cm sättgrus. Lägger man en garageuppfart av antingen gatsten eller smågatsten ska man återigen ha minst 10 cm bärlagergrus, sedan ska man lägga minst 10 cm sättgrus så att man har ett ordentligt lager att arbeta ner stenarna i.

Därför bör man gräva cirka 35 cm ner under jordnivån om man ska ge plats för en gatsten. För smågatsten räcker det med knappt 30 cm.

För trädgårdsgångar av smågatsten eller gatsten skippar man bärlagergruset och använder i stället minst 10 cm sättgrus. Oavsett vilken beläggning man väljer måste underlaget vara väl uppbyggt för att resultatet ska bli hållbart.