Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det är praktiskt att ta hand om regnvatten. Det är gratis och det är perfekt till vattning i trädgården. Vattnet kan samlas i en tunna, men nackdelen är då att det rinner över med jämna mellanrum om du inte hinner tappa ut endel av det.

Om tunnan står på en stenbeläggning kan översvämningarna tillsammans med droppandet från tappkranen skölja bort fogsanden mellan stenarna. När fogsanden är borta är det stor risk att stenarna sjunker och sätter sig. Ju mera de sätter sig, desto mera undermineras underlaget under stenarna.