Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

När du konstaterar att det hela tiden rinner ut vatten från cisternen och ner i wc-stolen så ska du förstås reagera genom att byta packning. Men när du har gjort det ett par gånger är det dags att byta ut wc-stolen mot en nyare modell.