En hårfin balans mellan lyftkraft, sug och tyngdkraft styr hur mycket vatten som rinner ut i din wc-stol när du trycker på knapparna för stor och liten spolvolym.

Stor spolvolym eller liten spolvolym, hög vattenförbrukning eller låg förbrukning. I den konventionella gamla vattenklosetten spolades 14 liter vatten ur cisternen uppe under taket och ner genom röret när man drog i handtaget på kedjan. I nästa generation toalettstolar hamnade cisternen nere på wc–skålen. Då tillkom också den ”snålspolande” toaletten, men fortfarande var vattenförbrukningen hög – nio liter eller mera försvann och förvinner fortfarande ut i avloppet vid varje spolning.

Moderna toalettstolar ger dig två möjligheter: en liten spolvolym som kan vara på två liter och en stor som kan vara på fyra. Det är bra för miljön och för din plånbok och det försvinner inte så mycket rent dricksvatten ut i avloppet.