Tanken på att renovera ett badrum kan väcka motstridiga känslor. Dels glädje över att snart få ett modernt badrum, dels rädsla för att man kanske gör fel under arbetet. Så kände Kristian Krogh det också och övervägde därför att låta en byggfi rma gör hela jobbet. Duschen skulle bort, golvet huggas upp, nya rör dras, hål tätas, ny brunn monteras och både väggar och golv förses med tätskikt innan väggarna kunde kaklas och golvet förses med klinker. Men skam den som ger sig. Med planering och rätt material klarar man mycket själv samtidigt som man sparar mycket pengar. Det Kristian sparade med den egna arbetsinsatsen använde han till att köpa kvalitetsvaror. Funktion och design var ledstjärnor när han köpte kakel, klinker, armaturer, tvättställ och tillbehör. Men det berättar vi om i nästa nummer. Nu handlar det om att få badrummet tätt.