Kakel kan vara av glas, marmor, granit, porslin eller bränd lera, och det finns i åtskilliga storlekar, former och färger. Om det nya badrummet skall kläs med kakel är den största utmaningen faktiskt att kunna välja mellan alla de eleganta lösningar som står till buds.

Själva uppsättningsarbetet vållar sällan svårigheter – i varje fall inte om du följer de råd vi här ger dig:

• Sätt alltid upp kakel på ett plant, fast och rent underlag. Nytt kakel kan faktiskt sättas utanpå det gamla om de gamla plattorna sitter fast ordentligt. • Kakel kan lossna med tiden om det satts upp med vanligt lim. Välj därför ett bra speciallim – kakelfix. Kom ihåg att fixet skall vara vitt till kakel av glas och marmor så att det inte lyser igenom. • Börja alltid med ett fästprov. Stryk ut fix på väggen med en tandspackel, tryck fast en kakelplatta i fixet och ta ner den igen. Om cirka 80 procent av plattans baksida är täckt av kakelfix har du lagt ett lagom tjockt lager på väggen. Om det är för lite fix på baksidan skall du välja en tandspackel med större tänder – det ger ett tjockare lager. Och omvänt skall du välja en spackel med mindre tänder om det sitter för mycket kakelfix på baksidan av kakelplattan. • Skär till plattorna efterhand som arbetet fortskrider. Det håller spillet så litet som möjligt och ger de mest exakta tillskärningarna. • Köp gärna ett färdigt set för arbetet. där det t.ex. ingår hink, proffssvamp, tandspackel, gummispackel och eventuellt också en kakelskärare. Det underlättar arbetet. • Kom ihåg att marmorplattor skall vaxas flera gånger efter uppsättningen.