Det är inte alltid nödvändigt att ta bort det gamla kaklet när man skall sätta upp nya kakelplattor. Om de gamla sitter ordentligt fast kan du helt enkelt sätta upp det nya eleganta kaklet ovanpå. För att kolla hur bra det gamla kaklet fäster på väggen kan du banka på plattorna med träskaftet på en hammare. Om ljudet är ihåligt fäster kaklet inte tillräckligt bra. Om det är så på många ställen är den här metoden inte den rätta utan kaklet måste plockas bort. Om det bara är några få plattor som sitter lösa hugger du bort dem och putsar väggen bakom i nivå med kaklet. Det bästa är att använda gipsputs. Det krymper inte och du kan sätta upp det nya kaklet redan dagen därpå.