Video
Lätt
Svår

PROBLEM: Fogen smular och det tränger in vatten bakom plattan. Det är därför som den har lossnat.

LÖSNING: Både plattan och fogen runt den ska bytas ut så att det blir tätt.

Det är lätt att byta ut en lös platta, men innan du gör det ska du skaffa en exakt likadan platta och se till att du har både fäst- och fogmassa.

GÖR SÅ HÄR:

1. Ta bort den platta som sitter löst

Borra först några hål i plattan för att minska spänningen i plattan. Men borra inte igenom plattan för då skadar du tätskiktet. Hugg sedan bort små bitar i sänder.

2. Lirka försiktigt loss plattan med mejsel

eller ett kasserat stämjärn när du har knackat rent längs en kant. VIKTIGT!Arbeta försiktigt så att du inte skadar tätskiktet bakom plattan.

3. De sista resterna av fogen skärs bort när plattan har tagits bort

Skrapa också plant och rent på väggen så att den gamla fästmassan försvinner. Borsta rent och dammsug rester av fästmassa.

4. Blanda fästbruk

och lägg ut på baksidan av den nya plattan. Det går inte åt så mycket till en enda platta. Fördela bruket på baksidan av plattan så att det blir cirka 3 mm tjockt.

5. Fäst plattan på väggen

Tryck och vrid fast den och sätt sedan ett par plastbrickor runt den så att den kilas fast medan fästmassan härdar. Kolla att fogen ärlika bred hela vägen runt.

6. Fyll fogarna med samma slags fogmassa som tidigare har använts

Blanda endast en liten portion. Dra ut massan med gummispackel som dras diagonalt över fogarna. Överflödig massa tas bort med en fuktig svamp.