Reparation
Lätt
Svår
Det är lätt att byta ut en lös platta, men innan du gör det ska du skaffa en exakt likadan platta och se till att du har både fäst- och fogmassa.

Det är lätt att byta ut en lös platta, men innan du gör det ska du skaffa en exakt likadan platta och se till att du har både fäst- och fogmassa.