Mosaiken sitter på nät, som finns i olika storlekar. Här har vi valt ett nät med 12 gånger 12 mosaikplattor. Längs kanten monteras först en hörnlist som ger en fin övergång mellan de vågrätt och lodrätt placerade mosaikplattorna. Muraren mäter ut för listen. Notera att han tar hänsyn till mosaikens tjocklek och kapar listen 45 graders vinkel med en vinkelslip. Man kan också använda en bågfil.Kantlisten, som är av lättmetall ska fästas med samma kakelfix som används till mosaiken.

Väl ett fix i samma färg som den fogmassa du senare ska använda till att foga mosaiken. Fixet blandas i de proportioner som tillverkaren anger. Fixet ska blandas grundligt och vara ganska löst. Ta det försiktigt med vattnet, det blir lätt för mycket. Använder du en svamp, som muraren gör här, är det lättare att kontrollera vattenmängden. Fixet läggs ut längs kanten och listen sätts på. Se till att lämna plats för mosaikplattorna. Sedan fördelar muraren fix längs lamellerna på listen och slätar ut. Därefter kontrollerar han att listen och mosaiken får plats som de ska.

Över de större ytorna fördelas fixet jämnt och kammas upp med en 4 mm tandspackel. Notera att muraren kammar i alla riktningar, så han är säker på att det hamnar fix överallt och att dt är helt jämnt fördelat. Sedan kan den första mosaikmattan sättas upp.Tryck den på plats ordentligt och slå gärna lätt på den med fogbrädet. Använd ett fogbräde med gummibeläggning. Fortsätt med ytterligare en matta under den första. För bästa resultat är det viktigt att fogarna i det ena nätet är i flukt med fogarna i nästa nät. Annars ger det ett skevt och sjaskigt intryck.

Klappa på mosaiken regelbundet så den verkligen sitter fast. Längst ner blir det plats för tre rader av mosaikplattor. De skärs av nätet med en hobbykniv innan de läggs på och trycks på plats. Om en enskild mosaikplatta inte riktigt vill sitta på plats är det bara att skära av nätet med hobbykniven så att plattan kan justeras en aning.Hela långsidan av badkaret kläs med mosaik på precis samma sätt.

Slutligen fästs mosaiken uppe på kanterna och arbetet med kakelfixet är över. Fixet ska härda minst över natten innan man kan foga .Fogmassan rörs ut i vatten och även här är det viktigt att följa anvisningarna på påsen. Då får man en bra och tunn fogmassa som är lätt att foga med.Börja nerifrån och dra uppåt, och också gärna i vinkel, så att fogmassan kommer ner ordentligt i fogarna och så lite som möjligt hamnar på mosaiken.

Fogmassan torkar till ganska snabbt och då behöver man bara späda med lite mer vatten så att den blir smidig att arbeta med igen. Innan fogmassan torkat helt ska mosaiken tvättas ren från fogmassa. Man tvättar med ett skumgummiklätt bräde. Och rent vatten. Mängder av rent vatten. Brädet ska inte vara för blött, så muraren använder en avdragsrulle för att pressa bort det mesta av vattnet. Brädet ska bara vara fuktat. Dra lugnt och stilla över mosaiken till dess alla spår av fogmassa är borta från mosaiken. Nu är jobbet klart och fogarna är genomhärdade dagen efter.