Här använder hantverkaren Nyatoh, som på grund av det naturligt innehåller mycket olja tål massor av vatten. Man kunde också ha valt teak eller mahogny, som har samma egenskaper.

Trallen ska vara 60x60 cm och det måttet ritas upp. Hantverkaren ser till att plankan ligger stilla med hjälp av skruvtvingar. Det är inte svårt att såga i ädelträ, men om du använder en handsåg ska du se till att dra sågen mot dig ett par gånger så att du är säker på att få ett ordentligt sågspår.

När du sågar ska du alltid se till att strecket du följer sitter på den sida som ska användas. Då stämmer markeringen. Håll upp plankan innan du sågar igenom helt så slipper du att flisor knäcks loss.

Såga sedan till ytterligare tre bitar så att du totalt får fyra bitar á 60 cm. Såga sedan till två bitar på 58 cm. De fyra längre bitarna placeras ovanpå de kortare. De övre plankorna ska sticka ut 1 cm i bägge ändar över de undre.

Plankorna är 14,5 cm breda. Det måttet överförs till de undre plankorna efter att du plockat bort de övre, för att markera var skruvarna ska fästas. Lägg tumstocken så att den sticker ut 1 cm över kanten och avsätt ett märke vid 14,5 cm.

Plankan ska alltså placeras på den sidan av krysset. Mät enligt samma principer i andra änden. Från detta märke mäter sen hantverkaren in 15,2 cm. Därmed blir avståndet mellan badtrallens plankor 7 mm.

Innan plankorna skruvas ihop mäter hantverkaren ut för var han ska fästa skruvarna och ritar upp det med vinkelhaken. De placeras en aning förskjutet, vilket ger bättre stadga åt konstruktionen.

Han förborrar med en 4 mm borr, eftersom de skruvar som ska användas är 3,5 mm breda. Därmed är det lätt att dra fast skruvarna i den undre plankan, samtidigt som de fäster rejält även i de övre.

När han förborrat i den ena undre plankan används den som schablon för att markera i den andra. Nu ska plankorna sättas ihop. Det är viktigt att vända dem rätt.Räfflorna på de plankor man ska stå på vänds uppåt medan man skruvar fast bottenplankorna.

Därmed kommer de att vara vända nedåt, så att det inte ansamlas vatten och skräp i dem. Så bör man också göra när man lägger terrasser med den här typen av räfflade plankor.

Innan konstruktionen skruvas ihop är det viktigt att se till att de övre plankorna ligger rätt – 1 cm in från kanterna. Använd skruvar som är långa nog att gå ner till hälften i de underliggande plankorna. Och välj skruvar med små huvuden, eller försänk dem en aning.

Kontrollera att plankorna ligger helt rakt innan nästa skruv fästs.Dra fast den första plankan med ett par skruvar. När den sitter fast dras nästa i, men hel tiden bör man kontrollera att allt sitter i vinkel.

Nu kan övriga plankor skruvas fast.Om trallen ska ligga på golvet i badrummet är det en god idé att montera fyra gummifötter, så att den ligger still och inte repar golvet inne i duschkabinen.

Nu är trallen klar, men den ska också få kanterna avslipade.Det är också en god idé att olja trallen en gång innan man börjar använda den. Det skyddar mot vatten och tvål.

Trallen tar inte skada av att utsättas för vatten, men för att hålla den fin och ren är det en god idé att underhållsolja den någon gång emellanåt.