Här i verkstaden tar vi fram en 6 mm mdf-skiva. Först tar vi ut plattans mittpunkt, eftersom vi ska göra en cirkel. Med hjälp av en tunn list och en spik tillverkar vi en passare som svarar mot den önskade cirkelns radie – 25 cm. En spik placeras i markeringen vid 25 cm längd. Spiken slås fast i mdf-skivans centrum. Genom att hålla en blyertspenna mot listens ände medan den dras runt får vi en snygg cirkel. Snickaren använder en sticksåg för att såga ut cirkeln.

Genom att såga nerifrån blir det enklare att följa strecket. Är du inte så rutinerad med sticksågen bör du såga som vanligt – uppifrån. När knappt halva cirkeln sågats ut lägger hantverkaren upp en vinkel och drar ett streck som delar cirkeln först i två lika stora delar och sedan ett till som delar den igen.

På så vis får vi fyra precis lika stora cirkelsegment. Nu sågas hela cirkeln ut med hjälp av sticksågen. De fyra segmenten kapas till med en vanlig fogsvans, vilket ger bättre snittytor än sticksågen. Kom i håg att såga mitt i strecken, så att de fyra delarna blir lika stora.

Är du noga med tillsågningen får du, som här, fyra lika stora hyllor. En trälist hålls upp i hörnet så att placeringen av den översta hyllan kan markeras. På samma sätt markerar vi placeringen av den nedersta hyllan.Vi behöver såga i både listen och hyllorna, så alla delar tas med utomhus.

Det är 102 cm från den nedre till den övre markeringen. Det betyder att de två mittersta hyllorna ska placeras 34 cm från respektive det övre och det undre märket. Snickaren markerar på 34 och 68 cm.

Med hjälp av en vinkelhake drar han ett streck tvärs över listen innan han läger an en hylla mot markeringen, så att han kan markera även på andra sidan. Nu sågar vi ur jacket med en fintandad såg. Såga längs med båda strecken tills du är halvvägs igenom listen.

Vrider du sågen en aning knäcks tappen av. Och jacket rensas enkelt med en hobbykniv. På samma sätt sågar vi ur för resten av hyllorna. Snickaren testar genom att hålla upp en hylla mot ursågningen. Hyllan är en aning bredare än jacket, men det behövs för att den ska sitta fast ordentligt.

Nu mäter vi hur djupt jacket i listen är. Måttet överförs till hyllan. När det är markerat ser man snabbt vad som ska sågas bort. De fyra hyllorna tvingas ihop med en skruvtving och så markerar hantverkaren med hjälp av en vinkelhake var han ska såga.Än en gång använder vi den fintandade sågen.

Hyllorna är fortfarande en aning för breda för att passa i listen. Därför får vi slipa till dem en aning längs kanterna. När båda sidor är slipade glider hyllan lätt på plats. På samma sätt testmonteras alla hyllor och slipas till så att de passar.

Vi vill inte borra i plattorna. I stället limmas listen fast med vanligt sättlim. Vi sätter en sträng sättlim på båda de sidor av listen som vänder in mot väggen i hörnet. Listen sätts upp mot kakelhörnet cirka en cm under kakelkanten och pressas fast ordentligt.

Med hjälp av lite maskeringstejp hålls listen på plats medan limmet torkar färdigt. Efter omkring en timme har limmet härdat och maskeringstejpen kan plockas bort.Nu kan hyllorna sättas på plats.

De ska varken limmas eller skruvas, utan bara tryckas på plats, så att jacken i listen passar med ursågningarrna i hyllorna. Tack vare de dubbla ursågningarna kan hyllorna tryckas hela vägen in i hörnet.

Nu är hörnhyllan färdig att använda. Trots den lätta konstruktionen är hyllorna ganska starka.