Hantverkaren börjar med att markera vilken sida som ska vara vänd uppåt. Det är en riktigt bra idé, inte minst när man senare ska komma ihåg att sätta upphängningsbeslagen rätt också.

Därpå markerar han på skivans baksida var beslagen ska sitta. Börja med att ta ut mitten av skivan – här 41 cm. Från mitten mäter vi lika långt ut åt båda hållen för att hitta var upphängningsbeslagen ska fästas.

Måttet kontrolleras även in från kanterna, samtidigt med att markeringarna ritas upp. Beslagen ska fräsas in i träskivan och därför används beslagen som schabloner för att rita upp exakt var urfräsningarna ska vara.

Till urfräsningen används en handöverfräs med ett fräsjärn som är lite mindre än de urtag som ska göras. Nu kan hantverkaren fräsa hål för beslagen och enkelt styra fräsjärnet innanför markeringarna.

Som alltid bör man använda hörselskydd. Även längs de böjda linjerna är det enkelt att styra fräsjärnet, eftersom det är så smalt. När han har fräst längs hela markeringen kontrolleras att djupet stämmer med beslaget.

Det gör inget om hålet är lite större än vad som behövs. Genom att man fräser ur träet för att få in beslagen kommet träskivan att ligga dikt an mot väggen den placeras på. Kanterna slipas rena och allt sågspån avlägsnas innan nästa markering görs.

Nu ska vi markera var vi ska borra för att dra i de skruvar som ska hålla upp hela konstruktionen. Även det görs självklart med beslagen som schabloner. Kom ihåg att vända beslagen åt rätt håll när du markerar.

När man fräst ur är det viktigt att kontrollera om skruvhuvudet kommer in i och bakom beslaget. Beslagen monteras med små 20 mm skruvar som passar precis i de försänkta skruvhålen.

Med beslag som fräses in i virket kan man hänga skivan tätt mot badrumsväggen. Nu vänder vi på skivan för att kunna montera spegel, hållare för tandborstglasen och tvålkoppen.

Spegeln placeras i önskad höjd och mitt på skivan.I stället för spegelbeslag använder hantverkaren sättlim. Lägg på en böljande sträng lim på spegelns baksida.

Innan man trycker fast spegeln mot träet är det en god idé att kontrollera så att den sitter precis som den ska. Sättlim hugger mycket snabbt och sen blir det hart när omöjligt att få bort den.

Hållarna till tandborstglasen och tvålkoppen kan monteras precis där man så vill, men det blir snyggast om de sätts på samma höjd och med samma avstånd från kanterna.

När beslagen ska monteras är det en bra idé att förborra i det hårda träet. Använd en borr som är en halv millimeter mindre i diameter än skruvarna, så blir det lätt att dra i dem, samtidigt som de biter bra.

Hållarna trycks fast på beslagen och skruvas åt med en liten insexnyckel. Nu kan träskivan hängas upp, men först ska vi markera på väggen med hjälp av ett vattenpass så att den hamnar helt i våg.

Hantverkaren ska också markera var skruvarna i väggen ska sitta, i överensstämmelse med beslagen på baksidan. Hantverkaren avsätter höjden på det lodräta strecket och ritar sedan vågrätt.

Här är det viktigt att man använder ett vattenpass, så att alla markeringar hamnar i lod och våg.Nu kan skruvarna dras i, men de får inte dras i djupare än att de kan få fatt i upphängningsbeslagens hål.

Den nya träskivan med spegel kan hängas upp. Och om du någon gång blir trött på arrangemanget är det lätt att byta ut alltihop utan att du behöver oroa dig för en massa hål i väggen.