Hantverkaren börjar med att markera var i benen som pluggarna ska placeras. De ska sitta precis i mittlinjen – tre pluggar i varje ben. Hantverkaren väljer att placera de yttre plugghålen 4 cm in från vardera sidan. Den tredje pluggen ska sitta mitt emellan dem.

När markeringarna är gjorda slår hantverkaren i en liten spik i varje markering i bänkbenet. På samma sätt mäter han upp och slår i spik i det andra benet. Han klipper av spikhuvudena med en avbitartång, så att det bara sticker upp ett par mm spik.

Benen ska monteras 5 cm från sitsens ytterkanter. Måttet sätts ut och benens placering markeras med en vinkelhake. Det är självklart viktigt att benen sitter vinkelrätt på sitsen. När båda benens placering ritats ut är det dags att markera var plugghålen i sitsen ska vara.

Här får vi nytta av de små spikarna.Benet läggs upp längs strecken och i liv med sitsens sidor och benet knackas försiktigt ner i sitsen. Och nu, med spikarnas hjälp, har vi markerat var vi ska borra plugghålen i sitsen.

Pluggarna är 40 mm långa och 10 mm i diameter. Därför ska vi använda en 10 mm borr. Och hålen ska vara 20 mm djupa både i sitsen och i benen. Med hjälp av en tejpbit på borren markerar hantverkaren hur djupt han ska borra.

Håll borren lodrätt och borra de tre hålen per sida till minst 20 mm djup. Se till att stanna när tejpen nått ner till ytan. Markera med kryss på både sitsen och benen åt vilket håll de olika delarna ska vändas när man sätter ihop dem.

Dra ut de små spikarna ur benen med en kniptång och gör fast arbetsstycket ordentligt i en arbetsbänk. Nu ska vi borra tre hål lodrätt ner till 20 mm djup där spikarna har suttit.

Se till att hålla borren så lodrätt som möjligt.När alla plugghålen är borrade ska benen fogas ihop med sitsen. Börja med att applicera vattenfast trälim i sitsens hål. Knacka sedan ner pluggarna försiktigt i hålen, helt ner i botten.

Innan det appliceras lim i hålen i benen ska du kontrollera att de olika delarna passar ihop.Det gör de. Nu är det bara att lugnt fylla hålen med lim. Lägg också en sträng lim på sitsen mellan pluggarna.

Tryck ner benet mot sitsen. På samma vis fäster man det andra benet. Om skivan inte kan pressas ihop med benen med handkraft går det bra att använda en hammare. Lägg eventuellt en träkloss emellan så att du inte skadar virket.

Nu är bänken faktiskt klar, men för att skydda golvet den ska stå på är det en god idé att sätta ett par gummifötter undertill. De sätts mitt i skivan och ett par centimeter in från kanterna. I teakträ, som vi använder här, måste man förborra.

Här använder vi en borr som är en halv millimeter smalare än diametern på de skruvar som fötterna fästs med. Då går det lättare att dra i dem, samtidigt som de biter bättre i träet.

Bänken är klar och kan placeras i badrummet efter att man slipat av den en gång med ett finkornigt sandpapper. Ge gärna bänken även ett lager teakolja.

Det gör den ännu finare och så bliver det lättare att hålla den fri från vatten och kalkavlagringar. Bänken mår bra av en omgång olja i halvåret.