Lätt
Svår

PROBLEM

Brädorna är torra som fnöske och har börjat spricka. Träet kan därför lätt skadas av fukt och smuts.

LÖSNING

Genom att tvätta terrassen och sedan olja in den håller den mycket längre och blir snyggare att se på.

GÖR SÅ HÄR:

1. Börja med att sopa hela terrassen

med en hård borste. Löv, grenar och annat skräp ska bort. Det är svårt att få rent mellan brädorna men gör så rent du kan.

2. Denna terrass är rätt gammal

Brädorna har spikats fast i stället för att ha skruvats. Är golvet spikat, ska alla spikar som sticker upp slås ner. Är det skruvat drar du ner skruvarna med en skruvdragare.

3. Det kan vara nödvändigt att slipa en del brädor

Här kändes det nödvändigt, för nakna fötter och träflisor är ingen bra kombination. En excenterslip är ett utmärkt verktyg som snabbt gör jobbet, särskilt när spikarna har försänkts.

4. Nu ska brädorna strykas med olja

Stanna inte mitt på en bräda utan olja alltid färdigt hela längder innan du tar paus. Det finns risk att ”skarven” syns och det är onödigt. En liter olja räcker i regel till 5–7 kvadratmeter terrass.

5. Nu kan du ta paus

och hur lång den blir beror på väder och vind och på oljan. Denna terrass är inte så stor, c:a 10 kvm och det gick åt c:a fyra liter eftersom vi strök två gånger. Följ tillverkarens anvisning om torktid och rengöring av verktyg.